KWI Congres 2014

mojoimagealt-2263-alt

Kennisplatform Werk en Inkomen
In het Kennisplatform Werk en Inkomen werken de uitvoeringsorganisaties voor de sociale zekerheid samen op het gebied van kennisontwikkeling in het domein van werk en inkomen. 

Het Kennisplatform bevordert relevante kennisontwikkeling voor de uitvoering en de beleidspraktijk in de sociale zekerheid en vertaalt die kennis naar de uitvoering. Het platform bevordert bovendien het gebruik van deze kennis door beleidsmakers en uitvoerders in het domein van werk en inkomen. 

Voor meer informatie over het KWI klik hier

Kennis delen centraal thema op eerste KWI Congres
Hoe krijgen we mensen terug op de arbeidsmarkt? Met individuele aandacht en volgens bewezen methodieken. Door van elkaar te leren en ‘door olifantenpaadjes te vermijden’.

Kennis delen was het thema van het eerste KWI Congres dat op 17 november plaatsvond in Utrecht.
KWI staat voor Kennisplatform Werk en Inkomen. Als we bereid zijn om van elkaar te leren, kunnen we effectiever samenwerken. 'We' zijn medewerkers van UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven, sociale werkvoorzieningen, kenniscentra, uitzendbureaus en werkgevers. We werken samen om de Participatiewet en de gedecentraliseerde taken te kunnen uitvoeren.

Onder dagvoorzitterschap van Marijke Roskam gingen staatssecretaris Jetta Klijnsma, Fred Paling (UWV), René Paas (Divosa), Jasmijn Lee Sack Fong (Beroepsverenging voor Klantmanagers), Menno Fenger (hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit) en Arjan Vliegenthart (wethouder in Amsterdam)
met elkaar en met de deelnemers aan het congres in gesprek.  

Tot slot stelde directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn afsluitende lezing
'Rijk geschakeerd' een aantal prikkelende vragen over onze samenleving. 

Lees hier het volledige verslag van het KWI Congres.

De presentatie van Kim Putters vindt u hier terug.
Ook de presentaties uit de verschillende workshops zijn inmiddels beschikbaar.

DOWNLOAD HIERONDER DE CONGRESBUNDELmojoimagealt-2484-alt