Thema:
Recente en verwachte ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Perspectieven voor iedereen? De praktijk ziet het en de wetenschap onderbouwt het: sommige mensen kunnen niet (meer) meekomen op de arbeidsmarkt. Robotisering verdringt banen op middelbaar niveau, lager opgeleiden hebben vaker onzekere banen, en werklozen hebben meer gezondheidsklachten.

Perspectieven voor iedereen! Op 21 juni buigen praktijk en wetenschap zich samen over deze vraagstukken. En meer dan dat. U krijgt inzicht in de huidige en verwachte trends én hoe u hierop kunt inspelen. Zodat in 2025 zo veel mogelijk mensen kans hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Waar moeten gemeenten, UWV en ministeries zoals SZW en VWS rekening mee houden bij het maken van plannen voor de toekomst? Welke arbeidsmarktontwikkelingen zijn fabels en welke feit? Hoe en waarop kunnen beleidsmakers invloed uitoefenen op een onzekere toekomst?

Krijg antwoorden op deze – en vele andere – vragen tijdens het derde congres van Kennisplatform Werk & Inkomen (KWI). Durf over uw grenzen te kijken met Amerikaanse topwetenschapper Arne Kalleberg, laat u inspireren door de Rotterdamse politicus Marco Pastors, en stap uit de waan van de dag met onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals.

Deelname is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

 

mojoimagealt-5748-alt

 


Doelgroep:
Deze dag is bedoeld voor

 • Beleidsmakers en professionals in de uitvoering in het domein Werk en Inkomen aan wie het congres horizonverbreding kan bieden
 • Onderzoekers en wetenschappers en medewerkers van kenniscentra.


Keynote sprekers:

   •    Arne Kalleberg, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van North Carolina

    Arne Kalleberg is een van de bekendste Amerikaanse arbeidssociologen. Hij is hoogleraar aan de University of North Carolina at Chapel Hill. Hij heeft veel gepubliceerd op het terrein van de kwaliteit van werk en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In zijn boek Good Jobs, Bad Jobs uit 2011 beschrijft hij hoe de arbeidsmarkt steeds meer polariseert, met aan de bovenkant aantrekkelijke goedbetaalde banen en aan de onderkant vervelende slecht betaalde en vaak flexibele baantjes.  
   •    Marco Pastors, directeur Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

    Marco Pastors is sinds 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hierin werken Rijk, gemeente, onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven samen aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid, gericht op het wegwerken van de achterstanden van de bewoners en het verbeteren van het leven op Zuid. Marco Pastors was van 2002 t/m 2005 in Rotterdam een succesvol wethouder fysieke infrastructuur (onder meer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) namens Leefbaar Rotterdam. In 2006 en 2010 was hij lijsttrekker van deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Kennisplatform Werk en Inkomen

In het Kennisplatform Werk en Inkomen werken de (uitvoerings)organisaties voor de sociale zekerheid samen op het gebied van kennisontwikkeling in het domein van werk en inkomen. 

Het Kennisplatform bevordert relevante kennisontwikkeling voor de uitvoering en de beleidspraktijk in de sociale zekerheid. Het platform bevordert bovendien het gebruik van deze kennis door beleidsmakers en uitvoerders in het domein van werk en inkomen. 

 

Voor meer informatie over het KWI klik hier