×
 
 • Experimenten Participatiewet, Hans Zuidema, Deborah van Duin en Ruud Muffels - Willem Burger Zaal

  Hoe zou de Participatiewet beter en effectiever gemaakt kunnen worden? Wat hebben mensen in de bijstand nodig om betaald of onbetaald werk te vinden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende gemeenten in 2017/2018 gestart met experimenteren binnen de Participatiewet. Het gaat om een andere benadering van mensen in de bijstand: vanuit vertrouwen en een positieve bejegening. Er wordt gekeken naar het effect van minder verplichtingen en sancties, van meer of minder begeleiding en van een grotere vrijlating van bijverdiensten op onder andere de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen. In deze workshop presenteren de gemeenten Groningen en Wageningen ‘hun’ experimenten, gaan ze in op de beleidstheorie achter het experiment, laten ze voorlopige resultaten zien van de nulmeting, en bespreken ze de methodologische en praktische uitdagingen van het experiment.

   

  Hans Zuidema, beleidsmedewerker gemeente Wageningen
  Deborah van Duin, beleidsmedewerker gemeente Groningen
  Ruud Muffels, onderzoeker Tilburg University
 • Gezondheid en werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Carel Hulshof  - Plate Zaal

  Goed werk is goed voor u?

  Werk dat goed aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een veilige en gezonde werkomgeving bevordert de gezondheid, verhoogt de eigenwaarde en verbetert het sociaal functioneren. Andersom kan het ontbreken van werk of het hebben van ongunstig werk juist leiden tot fysieke en/of psychische klachten of aandoeningen. “Where it's dark as a dungeon and damp as the dew, the danger is double and pleasures are few” zong Merle Travis, zanger/gitarist uit Kentucky en zelf mijnwerkerszoon, in 1947. Wat weten we eigenlijk over gezondheid en werken aan de onderkant van de samenleving? Wetenschap en praktijkervaringen komen in deze workshop aan bod.

   

  Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC en coördinator richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Weg met de uitkering: iedereen werk, Peter Brouwer - van Beuningen Zaal

  Er dreigen weer tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl we weten dat niet iedereen aan het werk zal komen. We hebben namelijk een A-economie waar alleen de beste, slimste en meest productieve mensen mee kunnen doen. Het perspectief voor laagopgeleide ouderen, arbeidsgehandicapten, ex-gedetineerden enzovoorts is heel mager. Iedereen blijft echter gericht op zo direct mogelijke deelname aan de A-economie. Wij pleiten voor een radicale ommezwaai: een systeem waarin de uitkering plaatsmaakt voor werk en inkomen. Wij zien kansen in het creëren van een zogeheten parallelle arbeidsmarkt, die naast, en dus niet gescheiden van, de reguliere economie en arbeidsmarkt staat.

   

  Peter Brouwer, hoofdonderzoek bij Start Foundation
 • Scenarioplanning, Ruben Polderman en Gilles Gerth - Ruys Zaal

  “Leuk hoor al die kennis over ontwikkelingen, maar wat kan ik er mee?”

  Als die vraag tijdens het lezen van het programma bij je is opgekomen, is deze workshop bedoeld voor jou. In deze workshop leer je namelijk om kennis over arbeidsmarktontwikkelingen te structureren in scenario's en te gebruiken voor strategie. De workshop is ingericht om de praktijk van scenarioplanning te leren. Een workshop van een uurtje is natuurlijk te weinig om een uitgewerkte scenarioset te maken én een strategie te ontwikkelen. Het geeft daarom vooral eerste praktische handvatten, zodat je er zelf mee aan de slag kan.

  De workshop wordt twee keer gegeven. Beide keren vertellen de workshopleiders iets over hoe zo’n scenarioplanning in z’n werk gaat. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag. In de eerste ronde worden verschillende scenario’s uitgewerkt; in de tweede ronde voeren de deelnemers een strategisch gesprek op basis van de scenario’s. Beide workshop kunnen gevolgd worden, maar zijn ook apart goed te volgen.

   

  Ruben Polderman, senior Adviseur bij BMC
  Gilles Gerth, senior Adviseur bij BMC


 • Vier oplossingen voor een succesvolle persoon-werk fit, Henny Mulders en Bruno Fermin - Schadee Zaal

  Doel van de Participatiewet is dat mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk aan het werk gaan en blijven. Daarvoor moet niet alleen hun eventuele afstand tot de arbeidsmarkt worden verkleind, maar ook de afstand van de arbeidsmarkt tot deze groep. Aan de hand van vier kennisprojecten laten CIAO en SBCM zien hoe u op een gestructureerde manier kan sleutelen aan een goede persoon-werk-fit. Wij nemen u mee langs werkfittrajecten, de Maastrichtse Workability Monitor, de hink-stap-sprong aanpak in ziekenhuis Zuyderland en pilots waarin onderzoek wordt gedaan naar de kansen van technologie voor een hogere inzetbaarheid van mensen met beperkingen.

   

  Henny Mulders, adviseur inclusieve arbeidsorganisatie bij het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) en bij het centraal expertisecentrum SMZ/UWV.
  Bruno Fermin, projectleider SBCM, kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid.


  • Verdringen op de arbeidsmarkt - CPB studie, Wiljan van den Bergevan Rijckevorsel Zaal

   Bij veel vormen van beleid speelt de vrees van mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt op. Denk bijvoorbeeld aan dat het verhogen van de pensioenleeftijd jongeren zou verdringen, of hoe migranten mogelijk ingezeten verdringen. Maar wanneer is er precies sprake van verdringing? En in hoeverre speelt dit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de workshop behandelen we vier cases waar mogelijk verdringing plaatsvindt: verdringing door migratie, tussen opleidingsniveaus, tussen leeftijdsgroepen en door activerend arbeidsmarktbeleid. We zullen kijken of en wanneer er sprake is van verdringing. De workshop zal gebaseerd zijn op lopend gezamenlijk onderzoek van het CPB en het SCP.

    

   Wiljan van den Berge, wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau
  • Precaire arbeid in Nederland, Edith Josten en Sanne van der Gaag - Mees Zaal

   Voor deze workshop brengen we twee onderzoekers bij elkaar die zich allebei bezig houden met precaire arbeid, met het laagbetaalde en onzekere werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Edith Josten was de SCP-hoofdauteur van het onderzoek ‘De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025’ dat SCP en CPB in 2015 samen uitvoerden. In de workshop zal zij laten zien in hoeverre het vóórkomen van laagbetaald, onzeker werk sinds de eeuwwisseling groeide en schetst ze scenario’s voor de mogelijke situatie in 2025. Met de deelnemers aan de workshop zal Edith mogelijke beleidsopties bespreken. Sanne van der Gaag werkt bij het WBV aan een onderzoek naar ‘Precaire arbeidsrelaties en de rol van de vakbond’. Zij focust op de dagelijkse praktijk van precair werkenden. Welke mogelijkheden hebben zij om hun stem te verheffen en met hun werkgever te onderhandelen over verbetering van hun positie? Sanne heeft deze vraag verkend in groepsinterviews met horecamedewerkers, postmedewerkers en schoonmakers. Langs twee verschillende wegen leren we in deze workshop welke ontwikkelingen plaatsvinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en welke opties er zijn om verandering te brengen, vanuit de overheid en vanuit de werkenden zelf.

    

   Edith Josten, wetenschappelijk medewerker SCP
   Sanne van der Gaag, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV)


  • Wandelen met de wetenschap – sturen in een onzekere toekomst, Hans Bosselaar, Wilfred Boele en Duco Bannink - Verzamelen bij Garderobe

   Wel even de benen strekken, maar niets missen van het congres? Dat kan tijdens deze wandeling. Drie wetenschappers staan klaar om in kleine groepjes al wandelend te praten over de vraag: als de toekomst onzeker is, hoe kan ik daar dan in sturen? Sturen in het brede zin des woords: beleid maken, interventies ontwikkelen, het juiste doen voor je klant en organisaties leiden. De drie wetenschappers hebben elk hun eigen insteek. Zo kun je met de ene een meer filosofisch gesprek houden, de ander heeft duidelijke oplossingsrichtingen en de laatste zit daar tussen in. Wees er snel bij, want er zijn zeer beperkte plekken om een goed gesprek mogelijk te maken.

    

   Hans Bosselaar, senior onderzoeker en programmamanager bij de VU
   Wilfred Boele, promovendus bij de VU
   Duco Bannink, universitair hoofddocent VU
  • In gesprek met beroemde Amerikaanse socioloog Arne Kalleberg, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij - Van der Vorm Zaal

   'Onzeker werk maakt ongelukkig en ongezond', zei de KWI-keynote speaker Arne Kalleberg laatst in zijn interview voor Divosa's magazine Sprank. Deze beroemde Amerikaanse socioloog had even tijd om alvast iets van zijn kennis te delen vóór hij voor het KWI-congres naar Nederland komt. Niet dat hij tégen flexibel of parttime werk is. 'Maar de overheid, zeker in Amerika, moet wel meer doen om de onzekerheden weg te nemen die bij flexibel werk horen.' En hoewel Nederland wat hem betreft een voorbeeldland is als het gaat om het opvangen van de negatieve gevolgen van flexibel en onzeker werk, ziet hij ook hier uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het opkomende populisme en de gevoelens van onzekerheid die daaraan ten grondslag liggen. Met andere woorden: met Arne Kalleberg is er veel meer te bespreken dan hij kwijt kan in zijn plenaire verhaal. Kom daarom naar deze sessie en krijg de unieke kans om met hem in gesprek te gaan. Het gesprek wordt gemodereerd door Anouschka Laheij, die ook voor vertaling kan zorgen als in het Engels spreken een te hoge drempel is.

   Arne Kalleberg is een van de bekendste Amerikaanse arbeidssociologen. Hij is hoogleraar aan de University of North Carolina at Chapel Hill. Hij heeft veel gepubliceerd op het terrein van de kwaliteit van werk en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In zijn boek Good Jobs, Bad Jobs uit 2011 beschrijft hij hoe de arbeidsmarkt steeds meer polariseert, met aan de bovenkant aantrekkelijke goedbetaalde banen en aan de onderkant vervelende slecht betaalde en vaak flexibele baantjes. Zijn tweede boek, Precarious lives, is net uit.

    

  • Mini-college - Robots: apocalypse of reddingsboei? Robert Went en Michiel de Looze - Zeelenberg Zaal

   Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de gevolgen van de opmars van de robot en andere nieuwe technologieën op de werkgelegenheid. Is de robot-apocalyps nabij? Worden steeds meer banen opgegeten door robots en kunstmatige intelligentie? Of kunnen we de robots en andere technologieën zodanig inzetten dat iedereen er beter van wordt? Robert Went, medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en mede-auteur van het rapport De robot de baas, ontrafelt feiten en mythen over de gevolgen van nieuwe technologieën en schetst een reëel perspectief voor de toekomst. Recente technologische ontwikkelingen bieden ook kansen voor mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen in termen van inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn veelbelovende technologieën, hoe sturen we het ontwerp ervan in de juiste richting, hoe bevorderen we dat ze gebruikt worden en welke effecten hebben we nu al gemeten in de praktijk? Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO, schetst de mogelijkheden die robots bieden om personen met een beperking aan het werk te helpen of te houden.

    

   Robert Went, medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO


  • Mini-college: Big Data als oplossing voor alles? Marike Knoef - Hudig Zaal

   Aan de ene kant heel futuristisch en aan de andere kant zeggen veel mensen dat het heel dichtbij is: Big Data. De grote vraag is wat Big Data kan betekenen voor vragen rondom Werk & Inkomen. Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-Economie en doet samen met andere wetenschappers onderzoek naar precies die vraag. Zij kan vertellen wat Big Data wél en –vooral ook- níét is en of het net zo veelbelovend is als soms wordt geschetst. In Rotterdam zijn ze kortgeleden gestart met een onderzoek in Rotterdam waarbij ze vragen uit de praktijk met Big Data proberen te beantwoorden. De onderliggende vraag van dit onderzoek is in hoeverre Big Data toegevoegde waarde heeft voor de praktijk.

    

   Marike Knoef, Bold Cities