KWI Congres 2020
×
 
10.00 - 11.00
Plenaire opening dagvoorzitter Anouschka Laheij

Keynote spreker Arne L. Kalleberg

  •    Arne L. Kalleberg, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van North Carolina

    Arne L. Kalleberg is een van de bekendste Amerikaanse arbeidssociologen. Hij is hoogleraar aan de University of North Carolina at Chapel Hill. Hij heeft veel gepubliceerd op het terrein van de kwaliteit van werk en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In zijn boek Good Jobs, Bad Jobs uit 2011 beschrijft hij hoe de arbeidsmarkt steeds meer polariseert, met aan de bovenkant aantrekkelijke goedbetaalde banen en aan de onderkant vervelende slecht betaalde en vaak flexibele baantjes.

 

11.15 - 12.30
Ronde 1 workshops en minicolleges

 

12.30 - 13.30
Lunch

 

13.30 - 14.45
Ronde 2 workshops en minicolleges

 

14.45 - 15.15
Theepauze

 

15.15 - 16.00
Keynote spreker Marco Pastors

  •    Marco Pastors, directeur Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

    Marco Pastors is sinds 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hierin werken Rijk, gemeente, onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven samen aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid, gericht op het wegwerken van de achterstanden van de bewoners en het verbeteren van het leven op Zuid. Marco Pastors was van 2002 t/m 2005 in Rotterdam een succesvol wethouder fysieke infrastructuur (onder meer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) namens Leefbaar Rotterdam. In 2006 en 2010 was hij lijsttrekker van deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.

    Het leiden van een werkend leven vraagt om een enigszins functionerend gezinsleven. Veel mensen kunnen prima werken, alleen de omstandigheden thuis en in hun gezin werken onvoldoende mee. Niet zozeer het ontbreken van werknemersvaardigheden, maar het ontbreken van skills om met de situatie thuis om te gaan, werken het behouden van werk tegen. Er is in principe werk voor iedereen die op tijd kan komen, doet wat wordt gevraagd en normaal omgaat met collega’s. Van huishoudens en gezinnen met achterstandsproblematieken wordt ook op dat vlak erg veel gevraag: opvoedvaardigheden, voldoende geletterdheid, kennis van regelingen, omgaan met geld, structuur in het gezinsleven. Rotterdam Zuid heeft een arrangement dat ook deze huishoudens perspectief biedt op een werkend leven en een functionerend gezin: een Werkweekagenda. Mensen met een uitkering stellen een rooster op van 32 uur per week en werken toe naar betaald werk en een gezin dat dat daarmee om kan gaan. Marco Pastors geeft inzicht in probleem, analyse, oplossing en eerste ervaringen.

    Plenaire afsluiting

 

16.00
Borrel en hapjes